Účetnictví

Nabízím Vám spolupráci zejména v následující oblastech:

  • účetní poradenství a konzultace
  • vedení podvojného účetnictví 
  • vedení daňové evidence 
  • sestavování účetních závěrek
  • vedení mzdové agendy a personalistika
  • zastupování před úřady na základě plné moci  
  • vypracování podkladů pro jednání o úvěrech, půjčkách apod.
  • měsíční analýzy a optimalizaci výsledků hospodaření 
  • řešení specifických účetních problémů a zadání