Nabízím mimo jiné tyto služby:

  • zpracování, sestavení a podání daňových přiznání právnických i fyzických osob včetně záruky
  • odložení termínu pro podání daňového přiznání 
  • daňové poradenství 
  • optimalizace daňové povinnosti
  • řešení daňových problémů včetně vypracování odborných stanovisek
  • analýzy daňových rizik
  • zařazování majetku do daňových odpisových skupin
  • zastupování u správců jednotlivých daní na základě plné moci