Níže uvedené ceny jsou orientační, přičemž pro klienty, pro které bude zpracovávána kompletní účetní  a daňová agenda budou ceny předmětem individuální dohody.

Vedení účetnictví

 Malá firma, neplátce DPH od 1 000 Kč/měsíc
Malá firma, plátce DPH (pod 1000 dokladů/rok) od 3 000 Kč/měsíc
Střední firma, plátce DPH (1000-5000 dokladů/rok) od 6 000 Kč/měsíc
Větší firma, plátce DPH (nad 5000 dokladů/rok) od 9 000 Kč/měsíc

Daňová evidence

Malý rozsah, neplátce DPH od 5 000 Kč/měsíc
Malý rozsah, plátce DPH (pod 200 dokladů/rok)  od 500 Kč/měsíc
Střední rozsah, plátce DPH (200-1000 dokladů/rok) od 1 000 Kč/měsíc
Větší rozsah, plátce DPH (nad 1000 dokladů/rok) od 3 000 Kč/měsíc

Paušální sazba za vedení účetnictví zahrnuje rovněž zpracování přiznání k DPH, včetně evidence pro účely daně a souvisejících výkazů (souhrnné hlášení, přenesení daňové povinnosti) a přípravu, popřípadě účast na kontrolách daňové povinnosti ze strany finančních úřadů. Sazba zahrnuje u stálých zákazníků zpracování roční uzávěrky, přiznání k dani z příjmu právnických osob, rekapitulaci příjmů a výdajů a přiznání k dani z příjmu fyzických osob, včetně přehledů na zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení.

Součástí účetních služeb je i zpracování daňového přiznání k silniční dani, hlášení pro Český statistický úřad a výkazů pro úvěrová oddělení bank nebo leasingových společností.

Mzdy

Cena za zpracování mzdové agendy za jednoho zaměstnance je 250 Kč za měsíc.
 

Daňové a účetní poradenství

hodinová sazba 500 Kč